BVĐK Hà Đông thông báo về việc mời báo giá Tư vấn, Thẩm định gói thẩu mua sắm hóa chất năm 2023

Người viết: Tổ truyền thông

18/11/2022 16:30:57

BVĐK Hà Đông thông báo về việc mời báo giá Tư vấn, Thẩm định gói thẩu mua sắm hóa chất năm 2023. Bệnh viện có kế hoạch tổ chức gói thầu mua sắm hóa chất thường qui năm 2023. Kính mời các công ty có nhu cầu tham gia tư vấn, thẩm định gói thầu nêu trên tham gia báo giá. 

Chi tiết trong link đính kèm sau: https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/FILE_20221122_161014_Thông báo về việc mời báo giá.pdf

DANH MỤC TIN