BVĐK mời báo giá hóa chất test thử phục vụ chuyên môn tại bệnh viện năm 2024

Người viết: Truyền thông BVHD

04/07/2024 08:16:48

BVĐK mời báo giá hóa chất test thử phục vụ chuyên môn tại bệnh viện năm 2024

Link chi tiết đính kèm : https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/11/Yêu cầu báo giá danh mục mua sắm bổ sung hóa chất 2024.pdf

DANH MỤC TIN
Tìm Kiếm