Gói thầu: mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn năm 2024 tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông

Người viết: Tổ truyền thông

15/09/2023 16:40:28

Gói thầu: mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn năm 2024 tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Chi tiết xem tại link: https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/50. YC BG vat tu tieu hao.pdf

DANH MỤC TIN