Mời chào dịch vụ Tư vấn lập E- Hồ sơ mời thầu và đánh giá E- Hồ sơ dự thầu cho gói thầu in ấn sổ sách, tài liệu ngành y tế và bao bì phục vụ chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2024

Người viết: Tổ truyền thông

06/02/2024 15:39:03

Mời chào dịch vụ Tư vấn lập E- Hồ sơ mời thầu và đánh giá E- Hồ sơ dự thầu cho gói thầu in ấn sổ sách, tài liệu ngành y tế và bao bì phục vụ chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2024. Chi tiết xem tại link:

https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/04. 58 TB Mời chào dịch vụ Tư vấn lập E hồ sơ mời thầu tài liệu in ấn ngành y tế và bao bì chuyên môn 2024.pdf

DANH MỤC TIN