Mời chào dịch vụ Tư vấn thẩm định E- Hồ sơ dự thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu in ấn sổ sách, tài liệu ngành y tế và bao bì phục vụ chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2024

Người viết: Tổ truyền thông

06/02/2024 15:42:30

Mời chào dịch vụ Tư vấn thẩm định E- Hồ sơ dự thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu in ấn sổ sách, tài liệu ngành y tế và bao bì phục vụ chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2024. Chi tiết xem tại link

https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/05. 59 TB TB Mời chào dịch vụ Tư vấn thẩm đinh dự thầu tài liệu in ấn ngành y tế và bao bì chuyên môn 2024.pdf

DANH MỤC TIN