Quyết Định công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đối với 22 thí sinh dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy kết quả trúng tuyển Kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế năm 2019

Người viết: Tổ truyền thông

17/02/2021 14:53:03