Quyết định về việc phê duyệt nội dung , tài liệu ôn tập thi phỏng vấn (vòng 2) tại kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế năm 2019

Người viết: Tổ truyền thông

16/06/2020 03:21:53

DANH MỤC TIN