Tập huấn “xây dựng đề án cải tiến chất lượng và chỉ số chất lượng bệnh viện năm 2021”

Người viết: Tổ truyền thông

01/02/2021 10:42:24

Nâng cao chất lượng bệnh viện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Bệnh viện, từ các cấp Lãnh đạo cho đến toàn thể viên chức tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Từ nhiều năm qua, Bệnh viện luôn chú trọng, không ngừng cải tiến, triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng nhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và mang lại sự hài lòng cao nhất cho người bệnh, người dân và nhân viên y tế phù hợp với khả năng, điều kiện bệnh viện. Duy trì và triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế, việc xây dựng Đề án cải tiến chất lượng đơn vị là hoạt động quan trọng và triển khai Đề án có ý nghĩa cụ thể hóa việc cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện, giúp Đề án có giá trị đi vào thực tiễn hoạt động bệnh viện/đơn vị.

Hoạt động tập huấn và hướng dẫn xây dựng, triển khai Đề án cải tiến chất lượng là hoạt động thường quy của Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Theo đó, từ ngày 26/01-27/01/2021, Bệnh viện đa khoa Hà Đông tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng đề án cải tiến chất lượng và chỉ số chất lượng bệnh viện”.

Tham dự buổi tập huấn, có BSCKII.Lê Hoàng Tú - Phó Giám đốc bệnh viện hơn 80 học viên là thành viên mạng lưới quản lý chất lượng của các đơn vị trong Bệnh viện, đây là lực lượng nòng cốt bao gồm các Lãnh đạo đơn vị, Điều dưỡng trưởng/Kĩ thuật viên trưởng và các thành viên ưu tú, nhiệt huyết được Lãnh đạo đơn vị tin tưởng, giao trách nhiệm đầu mối triển khai, thực hiện, theo dõi các hoạt động liên quan đến cải tiến chất lượng tại đơn vị. Nội dung lớp tập huấn tập trung vào công tác "Xây dựng đề án cải tiến chất lượng và chỉ số chất lượng" do Bs nội trú Nguyễn Thu Hằng - Trưởng phòng Quản lý chất lượng trình bày.

Các học viên sôi nổi làm bài tập thực hành theo nhóm tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, sau phần lý thuyết các học viên chia thành các nhóm nhỏ thực hành để vận dụng kiến thức được học qua các bài tập nhóm.

Qua lớp tập huấn, các thành viên mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện được đào tạo, tập huấn các kiến thức về quản lý chất lượng nhằm thúc đẩy việc triển khai các kế hoạch, đề án chất lượng đạt hiệu quả cao, với tinh thần tích cực chủ động khắc phục những tồn tại, thiếu sót; góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang lại sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh, chung tay góp sức vào sự phát triển bền vững của Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

DANH MỤC TIN