Thông báo mời báo giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại tại BVĐK Hà Đông năm 2023 - 2024

Người viết: Tổ truyền thông

24/05/2023 08:44:52

Thông báo mời báo giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại tại BVĐK Hà Đông năm 2023 - 2024

Căn cứ thông báo số 203 /TB - BV ngày 19/05/2023 về việc mời chào giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại , BVĐK Hà Đông kính mời các đơn vị tham gia chào giá

Linh chi tiết đính kèm : https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/ksnk 1905.pdf

DANH MỤC TIN