Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo liên tục và thực hành khám, chữa bệnh

Người viết: Tổ truyền thông

28/08/2020 07:30:39

Căn cứ Quyết định số 3851/QĐ-SYT ngày 14/9/2016 của Sở Y tế Hà Nội về việc phân công các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là cơ sở thực hành, Bệnh viện đa khoa Hà Đông tuyển sinh các lớp đào tạo liên tục và thực hành khám, chữa bệnh như sau (phụ lục đính kèm)

Địa điểm nộp hồ sơ trực tiếp: Phòng Đào tạo – Chỉ đạo tuyến, tầng 4 Tòa nhà B, Bệnh viện đa khoa Hà Đông (Số 2, Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội)

 

DANH MỤC TIN