Thông báo: về việc chào giá dịch vụ giặt là đồ vải y tế Bệnh viện đa khoa Hà Đông (lần 2)

Người viết: Truyền thông BVHD

03/07/2024 16:05:56

Thông báo: về việc chào giá dịch vụ giặt là đồ vải y tế Bệnh viện đa khoa Hà Đông (lần 2). Chi tiết xem tại link:

https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/11/14. giat la vai lần 2.pdf

DANH MỤC TIN
Tìm Kiếm