Thông báo: V/v mời chào giá Giấy vệ sinh cuộn lớn 26x10, Vòi xịt nhà vệ sinh và dây cấp nước chậu rửa ghen đồng

Người viết: Truyền thông BVHD

06/06/2024 11:26:19

Thông báo: V/v mời chào giá Giấy vệ sinh cuộn lớn 26x10, Vòi xịt nhà vệ sinh và dây cấp nước chậu rửa ghen đồng. Chi tiết xem tại Link: https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/11/12. 254-TB-BV_hcqt.pdf

DANH MỤC TIN
Tìm Kiếm