Thông báo: V/v mời chào giá túi nilon dày đựng thuốc trắng, đỏ và cặp 3 dây

Người viết: Truyền thông BVHD

06/06/2024 11:20:07

Thông báo: V/v mời chào giá túi nilon dày đựng thuốc trắng, đỏ và cặp 3 dây. Chi tiết xem tại link: https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/11/10. 252-TB-BV_ hcqt.pdf

DANH MỤC TIN
Tìm Kiếm