Thông báo V/v: Mời tham gia chào giá in ấn năm 2023

Người viết: Tổ truyền thông

12/01/2023 08:58:31

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-BV ngày 11/01/2023 của Bệnh viện về Phê duyệt danh mục số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật in ấn sổ sách, tài liệu ngành y tế và bao bì phục vụ chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2023.

Chi tiết xem tại link bên dưới:

https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/thư mời chào dịch vụ thẩm định giá (1).pdf

DANH MỤC TIN