Thư mời chào giá gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao của máy tán sỏi thận laser ≥100W -Bệnh viện Đa khoa Hà Đông

Người viết: Tổ truyền thông

15/09/2023 16:43:40

Thư mời chào giá gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao của máy tán sỏi thận laser ≥100W -Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Chi tiết xem tại link:

https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/49. thu moi goi thau thận laser.pdf

DANH MỤC TIN