Thư mời chào hàng gói thầu: Tư vấn thẩm tra hồ sơ cấu hình tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn ngân sách thành phố năm 2024 – Bệnh viện Đa khoa Hà Đông

Người viết: Truyền thông BVHD

03/07/2024 14:56:14

 

Thư mời chào hàng gói thầu: Tư vấn thẩm tra hồ sơ cấu hình tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn ngân sách thành phố năm 2024 – Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2024. Chi tiết xem tại link:

https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/11/13. thẩm tra hồ sơ cấu hình_ VTYT.pdf

DANH MỤC TIN
Tìm Kiếm