V/v mời chào giá trang thiết bị, công cụ Inox

Người viết: Tổ truyền thông

08/03/2023 08:08:46

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông thông báo V/v mời chào giá trang thiết bị, công cụ Inox chi tiết xem tại đường link bên dưới.

https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/FILE_20230308_163942_220-BV-VTTBYT 08-Mar-2023 16-35-27.pdf

DANH MỤC TIN