Yêu cầu báo giá gói thầu: bảo trì, bảo dưỡng hệ thống X quang - C Arm Kỹ thuật số

Người viết: Tổ truyền thông

12/09/2023 10:31:18

Yêu cầu báo giá gói thầu: bảo trì, bảo dưỡng hệ thống X quang - C Arm Kỹ thuật số. Chi tiết xem tại link: https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/47. Hệ thống Xquang - C arm.pdf

DANH MỤC TIN