Công bố quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại BVĐK Hà Đông trực thuộc Sở Y Tế năm 2022

Người viết: Tổ truyền thông

16/12/2022 10:22:35

BVĐK Hà Đông  phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức đối với 218 thí sinh dự xét tuyển vào làm việc tại BVĐK Hà Đông trực thuộc Sở Y Tế năm 2022; trong đó 97 trúng tuyển ( danh sách chi tiết đính kèm)

Biểu số 1: Kết quả xét tuyển

Biểu số 2: Danh sách trúng tuyển

Chi tiết tại link : https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/2079-QD-Bv.pdf

DANH MỤC TIN