Gói thầu: mua sắm bổ sung vật tư y tế năm 2024

Người viết: Truyền thông BVHD

31/05/2024 10:35:46

Gói thầu: mua sắm bổ sung vật tư y tế năm 2024. Chi tiết xem tại link: https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/11/9. thu moi cac hang san xuat va trang thiet bi y te VN_ VTYt.pdf

DANH MỤC TIN
Tìm Kiếm