Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Người viết: Tổ truyền thông

17/01/2023 09:05:37

Chiều ngày 13/01/2023, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có BSCKII. Đào Thiện Tiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo Bệnh viện, Ban chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cùng các đồng chí đại diện của 37 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bệnh viện.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 do trình bày. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 như sau:

 Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Trong năm 2022, toàn bệnh viện đã thực hiện khám bệnh với 390.950 lượt bệnh nhân (đạt 150,4% chỉ tiêu được giao năm 2022), số bệnh nhân điều trị nội trú là 41.971 người (đạt 121% chỉ tiêu được giao năm 2022); công suất sử dụng giường bệnh đạt 113,3% giường kế hoạch. Kết quả thực hiện các mặt công tác chuyên môn đều đạt được so với kế hoạch và cao hơn so với cùng kì năm 2021.

Về lãnh đạo công tác quản lý bệnh viện và một số công tác khác.

Đảng ủy Bệnh viện đã tập trung lãnh đạo tốt các mặt công tác và hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu về công tác chuyên môn 2022. Công tác chăm sóc phục vụ người bệnh ngày càng được chú trọng, chất lượng phục vụ ngày càng được cải thiện. Hoạt động giao ban mạng lưới điều dưỡng trưởng, mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn, mạng lưới dinh dưỡng đã đi vào nề nếp, chất lượng nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người bệnh ngày càng được quan tâm.

Kết quả lãnh đạo công tác xây dựng đảng

Quán triệt, tổ chức thực hiện các đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước; triển khai xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch được Đảng ủy Bệnh viện đặc biệt chú trọng

Kết quả năm 2022, toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đều giữ vững được quan điểm, lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng đối với đất nước và tin tưởng vào việc xây dựng, triển khai các kế hoạch phát triển và ổn định Bệnh viện của Đảng ủy

Trong năm 2023, Đảng bộ Bệnh viện tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp đảng ủy, chính quyền.

Thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao tính chiến đấu, thuyết phục và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, Bệnh viện, lãnh đạo cấp uỷ các TCCS đảng phối hợp với lãnh đạo chuyên môn chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2023 của đơn vị.

Thực hiện tốt, hiệu quả Chương trình số 01-CTr/TU, Nghị quyết số 04-NQ/TU, Đề án số 01-ĐA/QU, gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị TW 4 (khoá XIII), Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đảm bảo tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của cấp ủy cấp trên và Kế hoạch của Đảng ủy Bệnh viện đa khoa Hà Đông về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ cơ quan Bệnh viện đa khoa Hà Đông” để việc sinh hoạt chi bộ thực sự đi vào nề nếp.

Cấp ủy và UBKT Đảng ủy tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2023 theo kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc thực hiện các chương trình công tác của cấp uỷ cấp trên…..

Đổi mới công tác lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhằm đẩy mạnh việc thực hiện công tác vận động quần chúng, tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước thực chất và thiết thực, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Đổi mới phương pháp nâng cao năng lực công tác, tăng cường nắm bắt tình hình, làm tốt công tác dự báo để chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Tại Hội nghị BSCKII. Đào Thiện Tiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện trao tặng giấy khen cho 06 Tập thể Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Kết thúc Hội nghị BSCKII. Đào Thiện Tiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện mong rằng từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Lãnh đạo Bệnh viện tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; gương mẫu thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Dưới đây là, một số hình ảnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

DANH MỤC TIN