Mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn ngân sách thành phố năm 2023

Người viết: Tổ truyền thông

19/09/2023 09:27:58

Tư vấn thẩm định E-Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn ngân sách thành phố năm 2023 – Bệnh viện đa khoa Hà Đông

 

https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/52. Tư vấn thẩm định.pdf

DANH MỤC TIN