Thư mời về việc báo giá catridge máy in phục vụ chuyên môn tại BVĐK Hà Đông

Người viết: Tổ truyền thông

18/08/2023 14:47:04

BVĐK Hà Đông có kế hoạch mua sắm catridge, máy in phục vụ công tác chuyên môn tại BVĐK, vì vậy BVĐK Hà Đông mời các đơn vị thầu báo giá.

Link chi tiết cụ thể : https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/Thư mời chào giá - catridge máy in.pdf

DANH MỤC TIN