Hội nghị: Báo cáo hoạt động điều dưỡng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Người viết: Truyền thông BVHD

05/07/2024 15:02:07

Chiều ngày 4/7/2024, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tổ chức Hội nghị Báo cáo công tác Điều dưỡng 6 tháng đầu và triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2024. Đến dự và chỉ đạo có BCKII Nguyễn Văn Quang - Phó Giám đốc, cùng dự có các đồng chí Phòng Điều dưỡng, Điều dưỡng trưởng, Hộ sinh trưởng, Kỹ thuật viên trưởng và 30% điều dưỡng viên các khoa trong toàn bệnh viện.

🦠Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo công tác Điều dưỡng 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 do CN. Nguyễn Tất Thắng trình bày.

🦠Cùng với đó, là các bài Báo cáo tham luận của Th.S Nguyễn Thị Phương – TP Điều dưỡng: Lựa chọn mô hình chăm sóc tại khoa lâm sàng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh; Báo cáo tham luận CN. Nguyễn Thị Nga – Điều dưỡng trưởng khoa Huyết học truyền máu: Triển khai hoạt động đào tạo tại khoa Huyết học truyền máu; Báo cáo tham luận CN. Nguyễn Thanh Hương – Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức tích cực: Triển khai hiệu quả hoạt động giám sát tại khoa Hồi sức tích cực.

🦠Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, BSCKII. Nguyễn Văn Quang Phó Giám đốc, Bệnh viện ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được trên tất cả các mặt công tác điều dưỡng trong 6 tháng đầu năm 2024, nhấn mạnh về yêu cầu và nhiệm vụ của công tác điều dưỡng trong 6 tháng cuối năm, cần bám sát vào kế hoạch đã đề ra, phát huy thế mạnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tăng cường cập nhật tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, thông tư của Bộ Y tế, Sở Y tế, Hội điều dưỡng Việt Nam. Lấy người bệnh làm trung tâm – đảm bảo an toàn người bệnh – Nâng cao uy tín chất lượng của Bệnh viện. Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo… nâng cao Y đức và giá trị nghề nghiệp; Nâng cao năng lực chuyên môn, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chung của Bệnh viện.

 

DANH MỤC TIN
Tìm Kiếm