Giới thiệu về Khoa Chấn thương chỉnh hình

 

TẬP THỂ KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

Trưởng khoa: Ths.BSCKII.Trần Quang Toản

Phó khoa: BSCKII. Bùi Tuấn Anh

Điều dưỡng Trưởng: Bùi Trọng Thể

 

1.Lãnh đạo qua các thời kỳ:

Khoa CTCH tách ra từ khoa Chấn thương (cũ), từ tháng 01/03/2019, nên có hai thời kỳ như sau:

1.1.Giai đoạn khoa Chấn thương (cũ) (từ 07/2005 đến 03/2019):

- Trưởng khoa:             BSCKII. Hoàng Xuân Tuệ

- Phó Trưởng khoa:   - Ths.BSCKII. Trần Quang Toản

                                   - BSCKII. Nguyễn Quang Phú

- Điều dưỡng Trưởng khoa:      Bùi Trọng Thể.

1.2. Giai đoạn khoa Chấn thương Chỉnh hình (từ 01/03/2019 đến nay):

- Trưởng Khoa:               Ths-BSCKII. Trần Quang Toản

- Phó Trưởng Khoa:        BSCKII. Bùi Tuấn Anh

- Điều dưỡng Trưởng Khoa:      Bùi Trọng Thể

 

2.Nhân sự:

Hiện nay, Khoa CTCH có 18 nhân viên, trong đó có:

*Bác sĩ có 08, gồm:
+ 02 Bác sĩ CKII
+ 03 Thạc sĩ (trong đó có 01 đang đi học Nghiên cứu sinh tiến sĩ)
+ 02 Bác sĩ chuyên khoa định hướng
+ 01 Bác sĩ đang theo học Nội trú bệnh viện.

*Có 09 Điều dưỡng Cao đẳng.

*Có 01 Hộ lý.

3.Chức năng, nhiệm vụ:

- Khám, cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân thuộc chuyên ngành chấn thương, chỉnh hình ở mức độ phân tuyến của bệnh viện hạng I.

4.Những công việc nổi bật đã triển khai:

- Luôn đảm bảo việc cấp cứu và xử lý tốt các cấp cứu chấn thương và đa chấn thương.

- Triển khai phẫu thuật cấp cứu nối vi phẫu mạch máu và thần kinh.

- Triển khai thường quy những kỹ thuật chuyên khoa sâu về chấn thương chỉnh hình như: phẫu thuật thay khớp háng, thay khớp gối, phẫu thuật chuyển vạt che phủ khuyết hổng phần mềm các vùng; kỹ thuật kết hợp xương dưới màn tăng sáng; các kỹ thuật phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý khớp gối (như đứt dây chằng chéo, rách sụn chêm….)….

5.Công tác đào tạo:

- Hiện nay, Khoa CTCH đang có 01 Ths-Bs đang theo học chương trình Nghiên cứu sinh tiến sĩ; 01 Bác sĩ đang theo học chương trình Nội trú bệnh viện.

- Thường xuyên cử các bác sĩ và điều dưỡng tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

- Có kế hoạch dài hạn để thường xuyên cử các bác sĩ và điều dưỡng đi đào tạo nâng cao trình độ và bằng cấp.

6.Nghiên cứu khoa học:

- Hàng năm thường xuyên có 1 – 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

7.Hợp tác quốc tế:

- Đã cử các bác sĩ đi học tập tại bệnh viện Đại học Ajou – Hàn Quốc theo chương trình hợp tác giữa hai bệnh viện.

8.Hướng phát triển cho những năm tiếp theo:

- Tiếp tục nâng cao trình độ đội ngũ bằng việc tăng cường đào tạo và tổ chức hoạt động theo hướng chuyên sâu cho từng bác sĩ và từng nhóm điều dưỡng.

- Củng cố và nâng cao năng lực đảm nhiệm xử lý cấp cứu cho từng bác sĩ và nhân viên điều dưỡng.

- Tiến tới thực hiện được mọi kỹ thuật chuyên khoa sâu của lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, như: trồng lại chi thể đứt rời, chuyển vạt cơ da rời che phủ ổ khuyết hổng; thực hiện được các kỹ thuật phẫu thuật nội soi các khớp – ngoài khớp gối (đã thực hiện).

DANH MỤC TIN
Tìm Kiếm