Giới thiệu về Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

TẬP THỂ KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Trưởng khoa: Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thiêm

Điều dưỡng Trưởng: Kĩ sư Hoàng Thanh Tú

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Tên tiếng việt: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Tên tiếng anh: Infection Control Department.

Số điện thoại: 02433517376

Địa chỉ email: ksnkhadong@gmail.com

Lịch sử phát triển: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được thành lập từ năm 2001

1.Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Tống số nhân lực của khoa gồm có 12 cán bộ

Trưởng khoa: Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thiêm

Điều dưỡng trưởng: Kĩ sư Hoàng Thanh Tú

 • Ths: 01 người
 • Kĩ sư: 01 người
 • Cử nhân: 03 người ( 01 cử nhân Điều dưỡng; 01 cử nhân khoa học môi trường; 01 cử nhân sinh học)
 • Điều dưỡng trung học: 02 người
 • Y công: 01 người
 • Hộ lý: 04 người

Các CBVC chuyên trách giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện đã được đào tạo cơ bản và nâng cao về kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện Bạch Mai và Đại học Y Hà Nội

2.Lãnh đạo qua các thời kỳ

Trưởng khoa các thời kỳ

Từ 2001-2004: BSCKII. Ngỗ Hữu Tẫn

Từ 2005- 2013: BSCKII. Lý Văn Hoa

Từ 2014 -2017: Thạc sĩ Nguyễn Việt Anh (Phụ trách khoa)

Từ 2018 – Nay: Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thiêm

Phó trưởng khoa

2001-2011: CNCĐ. Nguyễn Đình Bình

2014-2017: Thạc sĩ Nguyễn Việt Anh

Điều dưỡng trưởng

Từ 2008- 2017: KTV. Đặng Thị Tịch

Từ 2018- nay: Kĩ sư Hoàng Thanh Tú

3.Chức năng nhiệm vụ

 1. Đầu mối tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện.
 2. Tổ chức hoặc phối hợp với các khoa phòng liên quan triển khai thực hiển kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.
 3. Tổ chức hoặc phối hợp với các khoa phòng liên quan triển khai thực hiển kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.
 4. Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng
 5. Thực hiện tổ chức, quản lý, điều hành, giám sát vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh khoa phòng
 6. Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách đến thăm
 7. Thực hiện khử khuẩn, tiệt khuẩn tập trung
 8. Thực hiện giám sát và quản lý chất thải y tế trong bệnh viện
 9. Thực hiện nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về kiểm soát nhiễm khuẩn
 10. Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế.
 11.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc

4.Một số hoạt động của khoa

Tổ giám sát

 • Giám sát tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện
 • Cùng khoa vi sinh theo dõi tình hình kháng thuốc
 • Giám sát và xử lý phơi nhiễm nghề nghiệp của nhân viên y tế trong bệnh viện
 • Giám sát tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế trong thăm khám và chăm sóc người bệnh

Tổ xử lý, tiệt khuẩn dụng cụ

 • Thu gom, xử lý dụng cụ tại các khoa phòng theo đúng qui định
 • Làm sạch, khử khuẩn, đóng gói, tiệt khuẩn dụng cụ y tế và cấp phát dụng cụ tiệt khuẩn cho các khoa phòng trong toàn viện
 • Cung cấp đồ vải đã tiệt khuẩn phục vụ cho phẫu thuật, thủ thuật trong toàn viện

Tổ giặt là

 • Cung cấp đồ vải sạch, đồ vải tiệt khuẩn cho các khoa phòng trong bệnh viện

Tổ môi trường

 • Giám sát, kiểm tra việc thu gom, phân loại, vận chuyển chất thải rắn y tế tại các khoa, phòng.
 • Quản lý chất thải y tế theo thông tư liên tịch số 58/2015 của Bộ y tế - Bộ TNMT
 • Giám sát công tác vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh buồng phòng

Một số thành tích thi đua, khen thưởng

 •  Được khen về thành tích trong công tác phòng chống và điều trị tiêu chảy cấp tại bệnh viện 2007.
 •  Khen thưởng trong công tác chống dịch cúm A/H1N1

Công tác đào tạo

 • Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo KSNK tại bệnh viện cho nhân viên khi vào bệnh viện, học sinh – sinh viên khi tới thực hành tại viện
 • Đào tạo, cập nhật những kiến thức về KSNK cho nhân viên y tế hiện đang công tác.

Nghiên cứu khoa học

 • Hàng năm tham gia đề tài nghiên cứu về KSNK
 • Tham gia hội nghị khoa học chuyên đề KSNK cấp khu vực và hội nghị khoa học chuyên đề KSNK toàn quốc

 5.Định hướng phát triển cho những năm tiếp theo

 • Theo dõi nhiễm khuẩn bệnh viện chủ động, cập nhật hàng ngày
 • Cung cấp dụng cụ tiệt trùng chất lượng cao
 • Nâng cao chất lượng giám sát nhằm giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện
 • Quản lý tập trung các phương tiện có nguy cơ nhiễm khuẩn cao
 • Đẩy mạnh truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn
 • Tham gia các khóa đào tạo, hội nghị khoa học về kiểm soát nhiễm khuẩn, học hỏi kinh nghiệm về KSNK trong nước và quốc tế.

 

DANH MỤC TIN