Giới thiệu về Khoa Huyết học

TẬP THỂ KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU

Trưởng khoa: ThS.BSCKII Nguyễn Thị Hương Liên

 Điều dưỡng Trưởng: Nguyễn Thị Nga

1954 thành lập Phòng xét nghiệm, do y tá Lã Duy Như đảm nhiệm

1956-1962 được gọi là Bộ phận xét nghiệm

1962-1968 được gọi là Khoa xét nghiệm

Từ năm 1968 đến nay gọi là Khoa Huyết học - Truyền máu

1. Lãnh đạo qua các thời kỳ

Trưởng khoa

Phó khoa

1956-1962: BS Doãn Minh Phương

 

1962-1968: BS Phạm Quốc Cầm

 

1969-1974: BS Mai Dung

1970-1972: YS Lê Thanh Lịch

1972-1973: BS Nguyễn Thị Nguyệt

1974-1987: BS Nguyễn Thị Nguyệt

1982-1987: BS Vũ Thị Thanh Bình

1987-1994: BS Vũ Thị Thanh Bình

1992-1994: BS Trần Thị Liên

1994-2018: Ths.BSCKII Trần Thị Liên

2004-2018: BS Nguyễn Thị Hương Liên

2006-2013: ThS.BS Trương Bích Thủy

2018-nay:

ThS.BSCKII Nguyễn Thị Hương Liên

11.2019-nay:

BSCKI. Dương Thị Quỳnh Nga

     Kỹ thuật viên trưởng

Năm công tác

Chức vụ/ họ tên

1978 -1993

YS - KTV Lại Thị Thiện

1994 - 2009

YS - KTV  Bùi Thị Ngọ

2013 - đến nay

CN ĐD Nguyễn Thị Nga

2. Nhân sự: 20 người

ThsBsCK2

01

BsCK1

01

CK1XN

01

Đại hoc

02

Cử nhân sinh học

01

Cao đẳng xét nghiệm

10

Cao đẳng điều dưỡng

03

Trung cấp

01(hộ lý)

3. Chức năng -Nhiệm vụ: Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm (XN) Huyết học và đảm bảo cấp phát máu an toàn, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị người bệnh.

4. Công việc nổi bật đã triển khai: Thực hiện các XN:

- Tổng PTTB máu ngoại vi trên máy PTTB tự đông;

- Huyết  đồ, Tủy đồ

- Đông máu cơ bản, Định lượng các yếu tô đông máu (VII,IX ,XI)

- Điện di Huyết sắc tố

- Định nhóm máu ABO, Rh; Sàng lọc kháng thể bất thường.

- Coombs trực tiếp, Coombs gián tiếp

- Đếm Tế bào CD4

5. Công tác đào tạo:  Đào tạo học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học về xét nghiệm Huyết học - Truyền máu.

6. Nghiên cứu khoa học : Tham gia nghiên cứu khoa học tại cơ sở

7. Hướng phát triển cho những năm tiếp theo: Triển khai thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm Huyết học-Truyền máu mới.

DANH MỤC TIN