Giới thiệu về Khoa Nội Thận tiết niệu

 TẬP THỂ KHOA NỘI THẬN TIẾT NIỆU

Trưởng Khoa: BSCKII.Trần Văn Phú

Điều dưỡng Trưởng: Cử nhân Lưu Tiến Khiên

   GIỚI THIỆU KHOA NGOẠI THẬN TIẾT NIỆU

I. LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

1. BSCKI  Đinh Thị Hường

 • Phụ trách đơn nguyên lọc máu ( 2011 – 2013)
 • Phó TK, PTK Nội thận TN & LM: 19/6/2013 – 9/2015

2. BSCKII Trần Văn Phú:

 • Phó trưởng khoa, PTK ( 9/2015 - 2020)
 • Trưởng khoa: 2020-Nay

II. Nhân sự:

 • Lưu Tiến Khiên: CNĐD,  Điều dưỡng trưởng khoa ( 2015 – Nay)
 • Nguyễn Thị Thư: CNĐD, Điều dưỡng hành chính
 • 13 Điều dưỡng cao đẳng
 • 01 Hộ lý

III. Chức năng, nhiệm vụ:

 • Điều trị nội khoa các bệnh: Suy thận cấp, Suy thận mạn tính, Hội chứng thận hư, viêm cầu thận cấp, mạn; nhiễm khuẩn tiết niệu, siểu tiết niệu,….
 • Điều trị thận nhân tạo chu kỳ cho những bệnh nhân suy thận mạn gđ cuối

IV. Những công tác nổi bật đã triển khai:

 • Triển khai đề án xã hội hóa máy lọc máu ( 30 máy HD, 01 máy HDF online) đi vào hoạt động từ năm 2017 – đến nay.
 • Lọc máu cấp cứu, HDF Online, Lọc máu hấp phụ

V. Công tác đào tạo:

     Nghiên cứu khoa học:

 • Xây dựng quy trình lọc máu
 • Đề tài NC cấp cơ sở, đánh giá hiệu quả điều trị cho những bệnh nhân lọc máu chu kỳ.

VI. Hướng phát triển cho những năm tiếp theo:

 • Mở rộng và nâng cao chất lượng chất lượng lọc máu
 • Triển khai lọc màng bụng chu kỳ bằng tay và bằng máy cho những bệnh nhân STM gđ cuối
 • Cử cán bộ tham gia học các lớp dài hạn( Cao học, CKI, CKII) và ngắn hạn( lớp lọc máu cơ bản, ..)

 

 

 

DANH MỤC TIN