Giới thiệu về Phòng Chỉ đạo tuyến

1. Lãnh đạo các thời kỳ: BSCKII Lê Hoàng Tú

2. Nhân sự:

- Trưởng phòng: BSCKII Nguyễn Vũ Trung

- Phó phòng: ThS.BSNT Phạm Văn Tự

- ĐDT: CN Quản Thị Thi

- CN Lê Việt Dũng - NV

- CN Đinh Thị Nụ - NV

3.  Chức năng nhiệm vụ:

1. Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới, trình giám đốc Bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.

2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

3. Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên môn, sinh hoạt khoa học có mời tuyến dưới tham dự

4. Triển khai các đề tài khoa học liên quan đến chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ

5. Tư vấn và chuyển giao mô hình quản lý chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ hỗ trợ chuyên môn tuyến dưới

6. Luân phiên cán bộ y tế về cơ sở ( Đề án 1816). Phối hợp các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới

7. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến, trình giám đốc Bệnh viện vào báo cáo cấp trên.

8. Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế Bệnh viện.

4. Hợp tác quốc tế: Trường đại học Ajou Hàn Quốc, Trung tâm Nha khoa Nhật - Việt

5. Hướng phát triển: Nâng cao chất lượng bệnh viện là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn thể các khoa, phòng và toàn thể nhân viên bệnh viện; trong đó công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến và một trong những nhiệm vụ quan trong. Phòng Đào tạo - CĐT làm đầu mối xây dựng đội ngũ cán bộ đào tạo, giảng dạy thực hành đủ về số lượng và trình độ chuyên môn cao, có năng lực, kỹ thuật tốt đáp ứng nhu cầu đào tạo cho các đối tượng học viên. Đến năm 2024 công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ đảm bảo chuyên nghiệp, chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển về chuyên môn, kỹ thuật, kinh tế của bệnh viện trong thời kỳ tự chủ và mang lại sự hài lòng cao nhất có thể cho người bệnh, người học qua đó tăng nguồn thu cho bệnh viện, đảm bảo sự hài lòng của người bệnh và  nhân viên y tế.

 

DANH MỤC TIN
Tìm Kiếm