Giới thiệu về Khoa Mắt

TẬP THỂ KHOA MẮT

 

                                                                                                             

BSCKII. Nguyễn Thị Bích Thủy - Trưởng khoa                                                        BSCKI. Lê Thị Ngọc Chính - Phó Trưởng khoa

  1. Lãnh đạo qua các thời kỳ

   A.Trưởng khoa qua các thời kỳ

- Từ 1959 – 1960: Y sỹ Nguyễn Viết Ứng

-Từ 1960- 1981 : BS . Nguyễn Quốc Báo

- Từ 1981- 1986 : BS . Nguyễn Thị Yến

- Từ 1986-1987 : BSCKI. Vi Văn Cầu ( Q. Trưởng Khoa)

- Từ 1987-1998: BSCKI . Tạ Thị Nam

- Từ 1998 – 2007: BSCKII. Nguyễn Viết Mão

- Từ 2007- 2009: BSCKI. Nguyễn Thị Bình Minh ( Phụ trách khoa)

- Từ 2009- đến nay : BSCKII. Nguyễn Thị Bích Thủy

B. Điều dưỡng trưởng qua các thời kỳ

- Từ 1988-1992 : ĐD. Nguyễn Thị Lữ

- Từ 1992- 2011: ĐD. Lưu Thị Vân

- Từ 2011 – đến nay : ĐD. Nguyễn Thị Hường

2. Nhân sự

- Bác sỹ : 05 ( 01 BSCKII, 02 BSCKI, 02 BS định hướng chuyên ngành nhãn khoa)

- Điều dưỡng ; 08 ( 03 điều dưỡng đại học, 01 điều dưỡng cao đẳng, 04 điều dưỡng trung học ).

3. Chức năng và nhiệm vụ

- Khám và điều trị nội, ngoại trú các bệnh về mắt

- Tham gia công tác giảng dạy cho học sinh, sinh viên  các trường Y Tế

-  Nghiên cứu khoa học và áp dụng các kỹ thuật mới

 - Chỉ đạo tuyến và công tác khác

4. Những công việc nổi bật đã triển khai

- Phẫu thuật phaco

- Phẫu thuật thẩm mỹ da mi

- Phẫu thuật tái tạo ống lệ quản kết hợp khâu da mi

- Khám và điều trị các bệnh lý về mắt

5. Công tác đào tạo

- Điều dưỡng đại học : 02

- 100% điều dưỡng  có trình độ cao đẳng trở lên

- Các nhân viên trong khoa liên tục được đào tạo , tập huấn về kỹ năng giao tiếp ứng xử, phản ứng phản vệ, thực hành 5s, Xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp trong cải tiến chất lượng , công tác  kiểm soát nhiễm  và khuẩn công tác chuyên môn

6. Nghiên cứu khoa học

Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học 01 đề tài / 1 năm

7. Hướng phát triển cho những năm tiếp theo

- Điều trị và xử lý các bệnh lý về đáy mắt

- Khám và điều trị các bệnh lý về khúc xạ

- Khám và điều trị các bệnh mắt trẻ em.

DANH MỤC TIN
Tìm Kiếm