Giới thiệu về Khoa Giải phẫu bệnh

TẬP THỂ KHOA GIẢI PHẪU BỆNH

Trưởng Khoa: Thạc sĩ Vương Đình Nam

Phụ trách Khoa: BSCKI.Lê Đình Chính

  1. LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

+Từ 1962 : Bác sĩ PHẠM QUỐC CẦM

+Từ 1990 : Bác sĩ NGUYỄN MINH PHÚC

+Từ 2001-2020 : Bác sĩ VƯƠNG ĐÌNH NAM

+Từ 2020 đến nay: BSCKI.Lê Đình Chính

2.NHÂN SỰ

- TRƯỞNG KHOA : BS CKI GPB . VƯƠNG ĐÌNH NAM

-PHÓ KHOA : BS. CKI GPB . LÊ ĐÌNH CHÍNH

-NHÂN VIÊN :      + BS .NỘI TRÚ. THẠC SĨ .TRẦN THỊ THÚY

                                +CN XÉT NGHIỆM ĐẠI HỌC: NGUYỄN KHẮC HƯNG

                                       +CN XÉT NGHIỆM CAO ĐẲNG : NGUYỄN TÂN CƯƠNG

                                +CN XÉT NGHIỆM CAO ĐẲNG: ĐỖ TIẾN DŨNG

                                +CN ĐIỀU DƯỠNG CAO ĐẲNG : LÊ THỊ TRANG

                                + KẾ TOÁN : TRIỆU VĂN LONG

                                +NHÂN VIÊN NHÀ ĐẠI THỂ : PHẠM ANH TUẤN

  1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :
  • XÉT NGHIỆM MÔ BỆNH HỌC :

+CÁC MẪU BỆNH PHẨM SAU PHẪU THUẬT,  PHẪU THUẬT SINH THIẾT

+ MẪU BỆNH PHẨM SINH THIẾT ĐƯỜNG TIÊU HÓA (DẠ DÀY , ĐẠI TRÀNG )

+MẪU BỆNH PHẨM SINH THIẾT GAN , PHỔI …

              _XÉT NGHIỆM TẾ BÀO

                      + SINH THIÊT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ : TUYẾN GIÁP , TINH HOÀN , HẠCH , TUYẾN VÚ , U –MÔ MỀM …

                   +TẾ BÀO CHỌC DÒ MÀNG PHỔI ,TIM , KHỚP GỐI , … TÌM TẾ BÀO LẠ

_ ĐƠN NGUYÊN ĐẠI THỂ TIẾP NHÂN BẢO QUẢN , TỔ CHỨC TANG LỄ

  1. NHỮNG CÔNG VIỆC NỔI BẬT ĐÃ TRIỂN KHAI
  •  XÉT NGHIỆM MÔ BỆNH HỌC :

 

+CÁC MẪU BỆNH PHẨM SAU PHẪU THUẬT,  PHẪU THUẬT SINH THIẾT

+ MẪU BỆNH PHẨM SINH THIẾT ĐƯỜNG TIÊU HÓA (DẠ DÀY , ĐẠI TRÀNG )

+MẪU BỆNH PHẨM SINH THIẾT GAN , PHỔI …

              _XÉT NGHIỆM TẾ BÀO

                      + SINH THIÊT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ : TUYẾN GIÁP , TINH HOÀN , HẠCH , TUYẾN VÚ , U –MÔ MỀM …

                   +TẾ BÀO CHỌC DÒ MÀNG PHỔI ,TIM , KHỚP GỐI , … TÌM TẾ BÀO LẠ

_ ĐƠN NGUYÊN ĐẠI THỂ TIẾP NHÂN BẢO QUẢN , TỔ CHỨC TANG LỄ

  1. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO :
  • ĐÀO TẠI TẠI CHỖ CÁC KỸ THUẬT MỚI CẬP NHẬP CHO NHÂN VIỆN TRONG KHOA
  • THAM GIA ĐÀO TẠO THEO PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN

6. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

- THAM GIA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA BỆNH VIỆN

7. HỢP TÁC QUỐC TẾ :

8. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NĂM TIẾP THEO :

PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU LĨNH VỰC GIẢI PHẪU BỆNH HƯỚNG TỚI ĐỘ CHÍNH XÁC CAO PHỤC VỤ TỐT CHO ĐIỀU TRỊ VÀ NGHIÊN CỨU  KHOA HỌC

 

DANH MỤC TIN
Tìm Kiếm