Giới thiệu về Khoa Hô hấp và bệnh phổi

TẬP THỂ KHOA HÔ HẤP & BỆNH PHỔI

Trưởng Khoa: BSCKII.Nguyễn Văn Thái

Điều dưỡng Trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Yến

 

Từ năm 1990 đến 2013, khoa có tên là khoa Lao. Từ năm 2013, khoa được đổi tên là khoa Hô hấp và bệnh phổi

I, Lãnh đạo qua các thời kỳ:

1.Trưởng khoa:

 • Nguyễn Hữu Bính từ năm 1990 đến 2006
 • Nguyễn Văn Sự từ năm 2006 đến 2013
 • Nguyễn Văn Thái từ 2013 đến nay

2.Phó khoa

 • Nguyễn Văn Sự từ năm 1996 đến 2006
 • Chu Bá Lợi : từ 2007 đến 2015

3.Điều dưỡng trưởng:

 • Nguyễn Thị Thoa từ 1990  đến 2012
 • Nguyễn Công Nghĩa từ 2012 đến 2019

II, NHÂN SỰ :

 • Hiện tại khoa có 13 nhân viên: 04 bác sĩ ,08 điều dưỡng và 01 hộ lý

III, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Từ năm 1990 đến năm 2013: Khoa khám và điều trị các bệnh nhân mắc lao
 • Từ năm 2013 đến nay : Khoa khám và điều trị các bệnh nhân mắc các bệnh bệnh về phổi. Quản lý và điều trị bệnh nhân lao ngoại trú

IV, NHỮNG CÔNG VIỆC NỔI BẬT ĐÃ TRIỂN KHAI

 • Đưa vào hoạt động hệ thống các  máy nội soi phế quản, máy đo chức năng hô hấp tại khoa
 • Thực hiện các thủ thuật như sinh thiết màng phổi mù, nội soi sinh thiết rửa phế quản
 • Phối hợp với các ban ngành cải tạo và tu sửa cơ sở hạ tầng tại khoa
 • Xây dựng và hoàn thiện và đi vào thực hiện khám và quản lý bệnh nhân mắc lao ngoại trú tại khoa

V,  CÔNG TÁC ĐÀO TẠO:

 • Cùng với phòng chì đạo tuyến : Đào tạo tuyến dưới và HS-SV các trường YHCT, cao đẳng y tế Hà Đông

VI, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

VII, HỢP TÁC QUỐC TẾ

VIII, HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO

  • Tiếp tục đào tạo và phát triển sâu trong kĩ thuật trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân măc các bệnh phổi, triển khai hệ thống máy thở không xâm nhập tại khoa

DANH MỤC TIN
Tìm Kiếm