Giới thiệu về Phòng Tổ chức cán bộ

 

Lịch sử hình thành, phát triển:

- Từ trước tháng 01/2007 có tên gọi là phòng Tổ chức hành chính

- Ngày 31/01/2007 Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập theo quyết định số 135/QĐ-SYT của Sở Y tế tỉnh Hà Tây.

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Tổng số: 06 cán bộ.

- 05 cán bộ có trình độ Đại học,

- 02 cán bộ  sau đại học .

Cụ thể từng chức danh như sau:

01 Cử nhân Luật - PTP. Phụ trách phòng

01 ThS Quản lý công – Phó trưởng phòng;

02 Cử nhân kế toán – Chuyên viên

01 ThS Quản lý công - Chuyên viên;

01 Cử nhân Quản trị nhân lực - Chuyên viên.

2. Các trưởng phòng qua các thời kỳ:

+ Từ 1956 – 1966: Ông Nguyễn Đức

+ Từ 1976 – 1977: Ông Nguyễn Xuân Trang

+ Từ 1981 – 1997: Ông Nguyễn Huy Phiệt

+ Từ 1998 – 2006: Bs Nguyễn Thị Lê

+ Từ 9/2007 – 2007: BSCKII Đào Thiện Tiến

+ Từ 2008 đến 2013: BSCKII Bùi Gia Lượng

+ Từ 2014 đến 6/2015: BSCKII Lê Hoàng Tú

+ Từ 7/2015 đến nay: BSCKI Cao Đức Chinh

-Phụ trách P. TCCB

+ Từ 03/2022 đến nay: CN. Đoàn Thị Bích Liên

3.  Các Phó phòng qua các thời kỳ:

+ Từ 1966 – 1976: Ông Nguyễn An Ninh

+ Từ 1978 – 1981: Ông Nguyễn Huy Phiệt

+ Từ 1982 – 1986: Ông Nguyễn Như Hải

+ Từ 2005 – 8/2007: BSCKII Đào Thiện Tiến

+ Từ 2008 đến nay: CN Đoàn Thị Bích liên

+ Từ 03/2022 đến nay: CN Đào Hồng Hoa

4. Chức năng nhiệm vụ:

Chức năng:

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

Nhiệm vụ:

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

- Tham mưu, hậu cần phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác của Bí thư Đảng ủy và thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng của Đảng ủy. Là đầu mối liên hệ của Đảng ủy với Đảng ủy cấp trên, các tổ chức đoàn thể trong Bệnh viện, các chi bộ trực thuộc, các tổ chức, cá nhân khác khi cần liên hệ công tác

5.Thành tích đạt được: 

- Năm 2022: Được UBND TP. Hà Nội tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Từ năm 2007 đến nay: liên tục đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh

- Năm 2008, 2009, 2013, 2018, 2022: đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

DANH MỤC TIN
Tìm Kiếm