Giới thiệu về Phòng Hành chính quản trị

TẬP THỂ PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Trưởng phòng: Cử nhân Nguyễn Văn Toán

Phó phòng HCQT: Ths Khoa Học Môi Trường Trần Ngọc Diệu Linh

Phòng hành Chính Quản trị được thành lập ngày 15/03/1971 tiền thân là bộ phận Hành chính Quản trị, kế toán với tên gọi là phòng Quản trị.

Từ năm 2007 đổi tên thành phòng Hành chính Quản trị.

1. Lãnh đạo qua các thời kỳ

Trưởng phòng qua các thời kỳ

+ Từ 1989 – 1980:  Đồng chí Đỗ Minh Tâm – Trưởng phòng

+ Từ 1993 – 2006: Đồng chí Bùi Cao Hảo  - Trường phòng

+ Từ 2006 –  8/2007: Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan phụ trách phòng

+ Từ 5/2008 đến nay: Đồng chí Nguyễn Văn Toán  - Trưởng phòng

Phó trưởng phòng qua các thời kỳ

+ Từ 1971 – 1976: Đồng chí Bùi Xuân Bách

+ Từ 1977 – 1981: Đồng chí Bạch Văn Chí

+ Từ 1982 – 1986: Đồng chí Vũ Văn Đồng

+ Từ 1986 - 1987: Đồng chí Nguyễn Như Hải

+ Từ 1987 – 1989: Đồng chí Khuất Duy Nhâm

+ Từ 1990 – 1993: Đồng chí Bùi Cao Hảo

+ Từ 2006 – 8/2008: Đồng chí Nguyễn Ngọc Lan

+ Từ  01/ 2008 - 05/ 2008: Đ/c Nguyễn Văn Toán

+ Từ 2008 đến 2014: Đồng chí Phạm Hải Hà

+ Từ 23/09/2020: Đồng chí Trần Ngọc Diệu Linh

2.Nhân sự

Hiện  có 22 nhân sự: Gồm 01 trưởng phòng và 21 nhân viên

Trong đó:

+ Bộ phận kỹ thuật gồm 09 Đ/c:

Sửa chữa điện: 04  Đ/c, Sửa chữa nước: 03 Đ/c, Gò hàn: 02 Đ/c

+ Bộ phận lái xe ô tô hành chính và cứu thương: 06 Đ/c

+ Bộ phận cung ứng và cấp phát kho: 02 Đ/c

+ Bộ phận văn thư – lưu trữ và hành chính: 04 Đ/c

3.Chức năng nhiệm

Chức năng:

Phòng Hành chính quản trị là phòng chức năng chịu sự  chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong toàn Bệnh viện.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Tham mưu giúp việc Ban Giám đốc về các kế hoạch công tác hành chính trong toàn  bệnh viện.

- Lập kế hoạch và báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án: Cải tạo, sửa chữa nâng cấp mới Bệnh viện định kỳ hàng năm.

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư trang thiết bị thông dụng cho các khoa phòng trong bệnh theo kế hoạch được phê duyệt đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, chất lượng số theo quy định về tài sản.

- Đề xuất sửa chữa thay thế kịp thời các đồ dùng trang thiết bị bán chuyên môn điện nước, gò hàn các khoa trong toàn Bệnh viện.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị, hội thảo, hội họp diễn ra trong bệnh viện.

- Quản lý và điều động xe ô tô cấp cứu bệnh nhân và đi công tác theo quy định

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước và cung ứng điện lưới kịp thời cho các khoa phòng trong toàn bệnh viện.

- Quản lý con dấu, đóng dấu, số hóa lưu trữ các văn bản đi đến của bệnh viện

- Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý hiệu quả, chống thất thoát lãng phí điện, nước sạch của bệnh viện  báo cáo Ban Giám đốc.

- Định kỳ  báo cáo công tác quản lý nhà đất, vệ sinh môi trường , phòng chống cháy nổ và tình hình hoạt động chung của phòng hành chính theo quý, đột xuất theo yêu cầu

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật (nếu có).

4.Những công việc đã triển khai

 - Phối hợp lắp đặt, vận hành phần mềm hệ thống Quản trị tin học bệnh viện

 - Treo lắp biển bảng chỉ dẫn các khoa, phòng và giá viện phí mới của Bệnh viện

5.Công tác đào đạo

 - Trình độ cán bộ:

+ Thạc sỹ: 02 đ/c

+ Đại học: 04 đ/c

+ Cao đẳng, Trung cấp và nhân viên kỹ thuật: 16 đ/c

Công tác đào tạo luôn được quan tâm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

+ Đã cử 08 đồng chí đi học lớp “Huấn luyện cấp thẻ An toàn điện năm 2018 do Sở Công Thương tổ chức”

+ Đã cử 03 đồng chí lái xe tham gia học lớp “Sơ cấp cứu trước Bệnh viện dành cho lái xe cứu thương năm 2019” do Sở Y tế tổ chức

+ Toàn thể CBCCVC – NLĐ phòng HCQT đều tham gia lớp tập huấn phòng cháy chữa cháy do Bệnh viện tổ chức.

+ Tham gia phòng trào văn hóa thẻ thao do ngành và Bệnh viện tổ chức.

+ Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ đấu thầu và công tác văn thư lưu trữ.

+ Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và lý luận chính trị.

+ Tham gia tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử giữa nhân viên y tế và người bệnh,

giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan HIV/AIDS.

6. Nghiên cứu khoa học:

- Năm 2018: Có 01 đề tài “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ hành chính tại bệnh viện đa khoa Hà Đông

- Năm 2019: Tham gia nghiên cứu đề tài “Thực trạng chuyển tuyến, vượt tuyến bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa Hà Đông trong 03 năm (2016-2018)”

7.Hướng phát triển cho những năm tiếp theo

Phòng Hành chính Quản trị xin trân trọng cung cấp thông tin.

Phòng hành Chính Quản trị được thành lập ngày 15/03/1971 tiền thân là bộ phận Hành chính Quản trị, kế toán với tên gọi là phòng Quản trị.

Từ năm 2007 đổi tên thành phòng Hành chính Quản trị.

DANH MỤC TIN
Tìm Kiếm