Giới thiệu về Phòng Công tác xã hội

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

1. Tên phòng, địa chỉ liên hệ

Tên tiếng việt: Phòng Công tác xã hội

Tên viết tắt: Phòng CTXH

Tên tiếng anh: Social Work Department

Địa chỉ: Địa chỉ: Tầng 3 - Toà nhà B - Bệnh viện đa khoa Hà Đông – Số 2 Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: (024)32.232.957

2. Lịch sử hình thành và phát triển

- Hoạt động với tiền thân là Tổ công tác xã hội từ tháng 10 năm 2017.

- Phòng được thành lập theo Quyết định số 2009/QĐ-BVHĐ ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Bệnh viện, là một đơn vị trực thuộc Bệnh viện.

3. Cơ cấu tổ chức, nhân sự

Phòng Công tác xã hội là phòng nghiệp vụ trực thuộc Ban giám đốc và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về quản lý và tổ chức thực hiện việc triển khai công tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được quy định trong thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 của Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của Bệnh viện.

  • Phòng Công tác xã hội được hoạt động và phân thành các tổ như sau:

+ Tổ hỗ trợ người bệnh đặt tại khoa Khám bệnh của bệnh viện.

+ Tổ Truyền thông GDSK

+ Tổ An sinh xã hội (bao gồm thư viện Bệnh viện)

+ Tổ Chăm sóc khách hàng.

  • Lãnh đạo qua các thời kỳ:

+ Từ 2017 - đến nay: Ths.Phạm Hải Hà, Trưởng phòng

+ Từ 2020 – đến nay: CN Bùi Thị Thu Hường – Phó phòng

  • Tình hình nhân lực hiện nay:

Tổng số CBVC: 07. Trong đó: 02 Thạc sỹ, 5 cử nhân đại học. Tất cả đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, được tham gia các khóa đào tạo về truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn, hỗ trợ người bệnh,...do các cơ quan chức năng, các cấp tổ chức.

4.Chức năng nhiệm vụ

Phòng Công tác xã hội là cầu nối giữa thầy thuốc, người bệnh và người nhà người bệnh có chức năng cung cấp các dịch vụ về Công tác xã hội. Thống nhất quản lý các hoạt động Công tác xã hội tại Bệnh viện.

4.1.Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh), bao gồm:

a) Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh;

b) Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện;

c) Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác;

d) Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh;

đ) Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng

e) Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện;

4.2.Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

b) Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

c) Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo:

d) Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh;

đ) Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của bệnh viện;

e) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh.

4.3.Vận động tiếp nhận tài trợ:

Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

4.4.Hỗ trợ nhân viên y tế:

a) Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị;

b) Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

4.5.Đào tạo, bồi dưỡng:

a) Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội;

b) Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.

4.6.Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.

4.7.Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng(nếu có).

5.Phương hướng phát triển

- Tiếp tục hoàn thành tốt các công tác thường quy với chất lượng cao.

- Tích cực, chủ động đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe đối với người bệnh tại Bệnh viện và trong cộng đồng. Xây dựng hình ảnh đẹp về người thầy thuốc, cán bộ y tế, thương hiệu bệnh viện.

-  Phối hợp với các phòng ban chức năng, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ.

- Tham gia kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn các khoa/phòng trong toàn viện thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, chăm sóc người bệnh và hoạt động xã hội từ thiện, truyền thông giáo dục sức khỏe. 

- Tổ chức đào tạo sinh viên các ngành xã hội thực hành công tác xã hội tại bệnh viện.

- Duy trì và phát triển bền vững mạng lưới Công tác xã hội – Chăm sóc khách hàng và mạng lưới thông tin truyền thông – Giáo dục sức khỏe.

- Hoạt động maketting, chăm sóc khách hàng tại bệnh viện và cộng đồng tạo nguồn người bệnh sử dụng các dịch vụ y tế của Bệnh viện.

- Đẩy mạnh vận động giúp đỡ đối với người bệnh khó khăn điều trị tại Bệnh viện; tổ chức các sự kiện xã hội từ thiện cho người bệnh.

- Tích cực tham gia đẩy mạnh các phong trào thi đua, kỹ năng giao tiếp ứng xử, nâng cao y đức, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của CBYT hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, xây dựng bệnh viện xanh – sạch – đẹp.

DANH MỤC TIN
Tìm Kiếm