Giới thiệu về Phòng Vật tư thiết bị

TẬP THỂ PHÒNG VẬT TƯ - THIẾT BỊ Y TẾ

Trưởng Phòng: Kỹ sư Hoàng Thế Hà

Phó Trưởng Phòng: Phạm Mạnh Hùng

  1. Tên phòng: 

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế

(Medical equipment and Supply Department)

 2. Liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 2 – Tòa nhà chức năng (Tòa B)

Điện thoại: 0243.3825264     

 Email:  thietbiyte.bdhd@gmail.com

 3. Lịch sử phát triển:

      - Từ trước năm 2005, Tổ Vật tư trực thuộckhoa Dược quản lý toàn bộ dụng cụ, vật tư y tế và trang thiết bị của bệnh viện (mua sắm, theo dõi sửa chữa và tiếp nhận viện trợ).

  • Phòng Vật tư TBYT được  thành lập năm 2005 theo Quyết định số 279/QĐ- SYT ngày 13/7/2005 của Giám đốc SYT Tỉnh Hà Tây.

4. Chức năng, nhiệm vụ:

Trong bối cảnh cạnh tranh của các bệnh viện công, tư trong khu vực Hà Đông, cũng như nhu cầu khám, chẩn đoán và điều trị của người dân ngày càng cao, công tác quản lý vật tư trang thiết bị y tế chiếm vị trí quan trọng trong bức tranh tự chủ của toàn ngành y tế. Với hai nhiệm vụ cốt lõi là cung ứng vật tư y tế, quản lý mua sắm, bảo quản, sử dụng, khai thác trang thiêt bị y tế đạt hiệu quả cao sẽ góp phần vào sự phát triển của Bệnh viện.

a. Chức năng:

Thực hiện theo nội dung của Quyết định số 1895/1997/BYT- QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y Tế về việc Ban hành Qui chế bệnh viện, qui dịnh chức năng nhiệm vụ phòng Vật tư TBYT

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế là phòng chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Phòng Vật tư - Thiết bị y tế có chức năng quản lý trang thiết bị y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: thiết bị y tế, dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao, thuốc thử và chất hiệu chuẩn in vitro, hóa chất chẩn đoán đi kèm máy xét nghiệm (sau đây viết tắt là trang thiết bị y tế). Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác quản lý, mua sắm, cung cấp đầy đủ, kịp thời trang thiết bị y tế và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng trang thiết bị y tế an toàn, hợp lý phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh góp phần nâng cao chất lượng công tác chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.

b. Nhiệm vụ:

NV1. Tập hợp, đánh giá nhu cầu, lập danh mục, xây dựng kế hoạch, dự toán, tổ chức mua sắm theo đúng qui định hiện hành nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ, thường xuyên liên tục các thiết bị y tế, vật tư và dụng cụ y tế tiêu hao cho các khoa, phòng sử dụng.

NV2. Theo dõi và quản lý kho thiết bị, vật tư và dụng cụ y tế tiêu hao. Phân phối, cấp phát cho các khoa, đơn nguyên theo yêu cầu sử dụng

NV3. Tổ chức tiếp nhận, giám sát lắp đặt, nghiệm thu, đào tạo hướng dẫn sử dụng, các trang thiết bị đã mua sắm và từ các nguồn tài trợ (viện trợ, biếu, tặng...).

NV4. Kiểm tra việc khai thác và sử dụng tất cả thiết bị đã trang bị cho các khoa, phòng, đơn nguyên.

NV5. Giám sát hoặc trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa tất cả các trang thiết bị y tế trong Bệnh viện.

NV6. Thu hồi và làm các thủ tục điều chuyển thiết bị do không có nhu cầu sử dụng, lập kế hoạch và tổ chức việc thanh lý các trang thiết bị y tế theo qui định hiện hành

NV7. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật sử dụng an toàn máy. Người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của Giám đốc bệnh viện.

NV8. Lập kế hoạch kiểm định cho các trang thiết bị y tế có yêu cầu phải kiểm định theo quy định của pháp luật.

NV9. Phối hợp với các khoa phòng tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản trang thiết bị y tế. Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế. Hàng năm tiến hành kiểm kê đánh giá lại tình trạng trang thiết bị y tế trong bệnh viện.

NV 10. Tổ chức học tập cho các thành viên trong Bệnh viện học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

NV 11. Thực hiện công tác nghiên cứu, cải tiến trong việc quản lý sửa chữa trang thiết bị vật tư y tế: nhằm nâng cao hiệu quả khai thác trang bị, tiết kiệm ngân sách, chủ động trong công tác kỹ thuật;

 5. Tổ chức nhân sự của phòng:

Lãnh đạo đương nhiệm:

       + Trưởng phòng: Ths. Hoàng Thế Hà (1/2020 – đến nay)

       + Phó trưởng phòng: Ths. Phạm Mạnh Hùng (12/2017 – đến nay)

Lãnh đạo tiền nhiệm:

      + Trưởng phòng: CN. Phạm Thị Bích (2008-  2019)

      + Phó trưởng phòng: KS. Hoàng Thế Hà (2016-2019 )

Số lượng cán bộ trong phòng:

  •  Tổng số nhân lực: Tính đến tháng 12/2021, tổng số lượng các bộ, nhân viên, người lao động của phòng Vật tư - Thiết bị y tế gồm  15 người, trong đó: trong đó có 06 viên chức biên chế và 09 viên chức hợp đồng.
  • Trình độ chuyên môn:  03 sau đại học ( Thạc sỹ) ;  06  trình độ đại học (Kỹ sư & cử nhân) ;  06 Kỹ thuật viên & khác.
  • Chia ra 4 bộ phận:

+ Bộ phận hành chính: Theo dõi và hoàn thiện hồ sơ chứng từ liên quan đến việc mua sắm, quản lý vật tư thiết bị y tế

+ Bộ phận kỹ thuật : Bàn giao, tiếp nhận TTB, Sửa chữa, bảo dưỡng, giám sát việc sữa chữa, bảo dưỡng TTBYT.

+ Bộ phận cung ứng và theo dõi sử dụng vật tư y tế : Cung tiêu và cấp phát;

+  Bộ phận cung cấp vật tư dịch vụ ( Quầy vật tư y tế)

 6. Thành tựu:

    Với chức năng, nhiệm vụ chính của mình, các cán bộ và nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế luôn phát huy tinh thần vượt khó, chủ động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

    Một số các thành tựu đã đạt được trong những năm qua có thể được kể đến như sau:

     - Phòng Vật tư – thiết bị y tế đã thực hiện cung ứng hàng năm bình quân hơn 800 loại mặt hàng vật tư y tế tiêu hao thông thường và vật tư y tế kỹ thuật cao. Đảm bảo cung ứng đầy đủ vật tư, trang thiết bị cho toàn bộ các hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện với hơn 10.000 ca mổ/năm.

    - Tổ chức thực hiện công tác quản lý, lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa trang thiết bị y tế với số lượng hơn 1.000 đầu thiết bị của bệnh viện, đảm bảo hoạt động của hơn 30 khoa lâm sàng, cận lâm sàng với 09 phòng mổ chuyên khoa và cấp cứu. nhiều trang thiết bị hiện đại điển hình như: Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1.5 Tesla; Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 dãy; Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 2 dãy, các hệ thống xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch, huyết học; hệ thống phãu thuật nội soi ……

7. Định hướng phát triển:

       Với vai trò là phòng chuyên trách trong việc cung ứng vật tư, trang thiết bị y tế, đảm bảo công tác quản lý, sửa chữa và duy trì hoạt động của toàn bộ trang thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông là bệnh viện chuyên khoa hạng I cảu Sở Y Tế. Với những trọng trách và nhiệm vụ do Lãnh đạo bệnh viện giao, toàn thể cán bộ và nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế luôn phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo phòng Vật tư – Thiết bị y tế đã đề ra những biện pháp cụ thể để định hướng cho sự phát triển của phòng Vật tư – Thiết bị y tế gắn liền với sự phát triển của Bệnh viện trong thời gian tới, đó là:

     - Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của phòng về công tác quản lý nhà nước, nâng cao tay nghề đối với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên. Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức, bộ máy của phòng để nâng cao hơn nữa hiệu quả công việc.

    - Đẩy mạnh việc đưa ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý vật tư, trang thiết bị y tế, trong công tác tham mưu, đề xuất, lập kế hoạch và mua sắm vật tư – trang thiết bị y tế. Tiến tới công khai hóa, minh bạch hóa công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa trên hệ thống mạng.

  - Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, không ngừng cải tiến, sáng tạo trong chuyên môn, nghiệp vụ. Góp phần nâng cao năng xuất lao động, hiệu quả kinh tế trong tiết kiệm chi phí mua sắm và sửa chữa trang thiết bị y tế của Bệnh viện. Kịp thời đề xuất khen thưởng và khen thưởng các cá nhân có thành tích nổi bật.

    - Tiếp tục cập nhật các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước. Xây dựng, hoàn thiện các bộ tiêu chuẩn ISO đối với các quy trình quản lý hành chính trong chuyên môn, nghiệp vụ.

DANH MỤC TIN
Tìm Kiếm